Clipes Umami

最新の動画

Mitsuru Saiki, Kyo Ryori Jikishinbou Saiki

Pedimos a Mitsuru Saiki, o dono do "Kyoto Tokishinbo Saiki", que ganhou 1 estrela Michelin, para falar sobre "umami".

  • Conversa Umami
  • Do Japão

2020 09 年 月